Перелік публікацій Меленка Сергія ГавриловичаАвтореферати дисертацій:

 1. КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ВИД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

  Переглянути pdf

 2. ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ І ПРАВА

  Переглянути pdf


  Монографії:

 1. Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія / С. Г. Меленко. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 432 с.

  Переглянути pdf

 2. Меленко С.Г. Влияние древнегреческой мудрости на формирование и развитие философско-правовой мысли Древней Руси / С.Г.Меленко // Европейски измерения на правото : Библиотека «Интердисциплинарни правни изследвания». – Русе: Юридически факултет Русенски университет «Ангел Кънчев», 2012. – С.87-99.

  Переглянути pdf


  Навчальні посібники:

 1. Історія держави та права України. Програма курсу для студентів юридичного факультету / уклад. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2006. – 154 с.

 2. Історія держави та права України. Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету / уклад. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2007. – 167 c.

 3. Історія держави та права України. Тестові завдання для студентів юридичного факультету / уклад. Карвацька С.Б., Меленко С.Г., Торончук І.Ж. – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2006. – 128 c.

 4. Меленко С.Г., Місевич С.В. Історія держави і права України. Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни / С.Г.Меленко, С.В.Місевич // Навчальні програми юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (за вимогами кредитно-модульної системи). І курс. - Чернівці: Рута, 2008. – С.40-52.

 5. Міжнародне публічне право: тестові завдання / Укл. : В. І. Чебан, С. Г. Меленко, О. Т. Волощук. – Чернівці, 2015. – 60 с.


  Наукові статті:

 1. Меленко С.Г. До питання про склад норм міжнародного приватного права / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 11. Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 145-154.

 2. Меленко С. Г. До питання про заповіт як підставу виникнення спадкових правовідносин / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Правознавство. – Вип. 18. – Чернівці, 1997. – С. 152-158.

 3. Меленко С.Г. Поняття та специфіка консолідації як виду систематизації законодавства / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 45: Правознавство.— Чернівці: ЧДУ, 1999. — С. 25-28.

 4. Меленко С.Г. Роль консолідації в системі прецедентного права (на прикладі Великобританії) / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 48: Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — С. 56-59.

 5. Меленко С.Г. Консолідація як засіб розвитку галузі права / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 91: Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 2000. — С. 10-13.

 6. Меленко С.Г. Співвідношення консолідації і кодифікації як методів систематизації законодавства / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 105: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2001. – С. 22-25.

 7. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Проблеми формування моделі правової системи України: історичний досвід та сучасна практика / С.Б.Карвацька, С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 365: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 35-40.

 8. Меленко С.Г. Роль консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у процесі формування норми права / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 385: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 29-33.

 9. Меленко С.Г. Консолідація: логіко-гносеологічний аналіз / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 478: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 10-16.

 10. Меленко С.Г. Фалес Мілетський: раціоналізація морально-правових уявлень про суспільні відносини / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 550: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 15-19.

  Переглянути pdf

 11. Меленко С.Г. Фалес Мілетський: становлення та раціоналізація світоглядних уявлень / С.Г.Меленко // Соціологія права. Науково-практичний журнал. – №1. – К., 2011. – С.56-64.

 12. Меленко С.Г. Проекція філософсько-природничих уявлень Анаксімандра Мілетського на проблеми процесу державотворення / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 559: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.18-22.

  Переглянути pdf

 13. Меленко С.Г. Філософські та державно-правові погляди Солона афінського / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 578: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.12-15.

  Переглянути pdf

 14. Меленко С.Г. Вплив філософсько-релігійних факторів на механізм правового регулювання у Стародавній Греції / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 597: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.19-24.

  Переглянути pdf

 15. Меленко С.Г. Число як першооснова філософських та правових поглядів Піфагора Самоського / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 604: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.25-28.

  Переглянути pdf

 16. Меленко С.Г. Філософські та державно-правові погляди Піфагора Самоського / С.Г.Меленко // Філософські та методологічні проблеми права. Науковий журнал. – №1(3). – К., 2012. – С.90-101.

  Переглянути pdf

 17. Melenko S.G. Number as a Fundamental Principle of Philosophical and Law Views of Pythagoras of Samos / S.G.Melenko // European Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing. – November-December, 2012. - №1. – Р.577-580.

  Переглянути pdf

 18. Меленко С.Г. Аналіз соціальних основ у творчій спадщині Аристотеля / С.Г.Меленко // Соціологія права. Науково-практичний журнал. – №2-3. – К., 2012. – С.29-35.

  Переглянути pdf

 19. Меленко С.Г. Аристотель про соціальні основи держави / С.Г.Меленко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2012. – С.56-62.

  Переглянути pdf

 20. Меленко С.Г. Ідеальна форма державного правління у філософсько-правовій спадщині Аристотеля / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Випуск 618: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.20-25.

  Переглянути pdf

 21. Меленко С.Г. Еволюція філософсько-правових поглядів Платона Афінського на форми державного правління / С.Г.Меленко // Вісник Львівського університету. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012. – Вип. 56. – С.30-37.

  Переглянути pdf

 22. Меленко С.Г. Соціальна основа ідеальної держави Платона Афінського / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Випуск 628: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.50-55.

  Переглянути pdf

 23. Меленко С.Г. Критика приватно-власницьких та соціально-правових поглядів Платона у творчій спадщині Арістотеля / С.Г.Меленко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2012. – С.33-38.

  Переглянути pdf

 24. Меленко С.Г. Держава і право у філософських поглядах епікурейців / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Випуск 636: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.36-41.

  Переглянути pdf

 25. Меленко С.Г. Специфіка ренесансу давньогрецької філософсько-правової традиції у Візантії / С.Г.Меленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Наукове видання. Серія право. – Випуск 19. – Т.1. – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2012. – С.79-82.

  Переглянути pdf

 26. Георгіца А.З, Меленко С.Г. Євген Ерліх – основоположник соціологічного праворозуміння (до 150-річчя від дня народження) / А.З.Георгіца, С.Г.Меленко // Право України. Юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. – К., 2012. – №9. – С.445-454.

  Переглянути pdf

 27. Меленко С.Г. Філософські та державно-правові погляди Піфагора Самоського / С.Г.Меленко // Проблеми філософії права. Том VІІІ-ІХ. – Київ-Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С.242-248.

  Переглянути pdf

 28. Меленко С.Г. Стоїцизм: феноменологічно-правовий аналіз / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 644: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.26-30.

  Переглянути pdf

 29. Меленко С.Г. Борьба философского гностицизма с христианской доктриной на мировоззренческом уровне: философско-правовой аспект / С.Г.Меленко // Право и государство: теория и практика. – №6. – М.: «Право и государство пресc», 2013. – С.85-90.

  Переглянути pdf

 30. Melenko S. The impact of philosophical and ideological views of Aryanism upon the formation of regulatory-legal institutions in Kyiv Russ // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – № 8/2 (260). – Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинэу: SRL “Cetatea de Sus”, 2013. – С. 240-243.

  Переглянути pdf

 31. Меленко С.Г. Історичні особливості впливу давньогрецької філософії права на процеси становлення римської культури та державно-правової системи / С.Г.Меленко // Наше право: Науково-практичний журнал. – К., 2013. - №10. – С. 5-10.

  Переглянути pdf

 32. Меленко С.Г. Скептицизм: философско-правовой анализ социальной и государственно-правовой феноменологии // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – № 11/2 (263). – Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинэу: SRL “Cetatea de Sus”, 2013. – С. 175-179.

  Переглянути pdf

 33. Меленко С.Г. Філософсько-правові погляди Сінезія Кіренського // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013. – № 3-2. – С. 364-367. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-2_2013/12/Melenko%20S.H..pdf

  Переглянути pdf

 34. Меленко С.Г. Правовий позитивізм як методологічна основа розвитку держави та права Римської імперії періоду принципату / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.22-28.

  Переглянути pdf

 35. Меленко С.Г. Роль давньогрецької філософії права у процесах формування сучасних державно-правових ідеологем / С.Г.Меленко // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – Вип. 8. – С. 57-64.

  Переглянути pdf

 36. Меленко С. Г. Сократівський поворот у давньогрецькій філософії – етичне та соціальне вчення як «центр» філософії права / М. Г. Меленко // Філософські та методологічні проблеми права. Науковий журнал. – №1-2. – К., 2013. – С.165-174.

  Переглянути pdf

 37. Меленко С.Г. Вплив давньогрецької мудрості на формування та розвиток філософсько-правової думки Стародавньої Русі / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С.18-22.

  Переглянути pdf

 38. Меленко С.Г. Гносеологічні витоки українського конституціоналізму // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2014. – № 8. – С. 222-226. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/8_2014/65.pdf

  Переглянути pdf

 39. Меленко С. Г. Марк Тулій Цицерон: феноменологія поглядів на право та закон / С. Г. Меленко // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2015. - № 2. – С. 272-275. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/2_2015/76.pdf

  Переглянути pdf

 40. Меленко С.Г. Феномен рецепції давньогрецького стоїцизму в давньоримській філософії права / С. Г. Меленко // Європейські перспективи : науково-практичний журнал. – К., 2015. - № 3. – С. 5-11.

  Переглянути pdf

 41. Меленко С. Г. Український конституціоналізм: філософсько-правові витоки постсократичного періоду / С. Г. Меленко // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – С. 10-17.

  Переглянути pdf

 42. Меленко С. Г. Державно-правова проблематика в філософії скептиків / С. Г. Меленко // Журнал східноєвропейського права. - 2015. - № 14. - С. 57-63. (Журнал внесено до науко метричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline) - Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/melenko_14.pdf

  Переглянути pdf

 43. Melenko S. H. The Role of the Ancient Greek Philosophy of Law in the Process of Formation of the Contemporary State and Law Ideologemes / S. H. Melenko // Журнал східноєвропейського права. - 2015. - № 15. - С. 28-33. (Журнал внесено до науко метричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline) - Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/05/melenko_15.pdf

  Переглянути pdf

 44. Меленко С.Г. Досократичні витоки сучасного українського конституціоналізму // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – № 1. – С. 350-354. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2015/108.pdf

  Переглянути pdf

 45. Melenko S. H. The Conceptual Peculiarities of the European Law Ideological Bases / S. H. Melenko // Журнал східноєвропейського права. - 2015. - № 16. - С. 25-30. (Журнал внесено до науко метричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline) - Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/06/melenko_16.pdf

  Переглянути pdf

 46. Melenko S. H., Melenko O.V. The State-Law Problems in the Philosophical and Natural Views of Anaximander of Miletus / S. H. Melenko, O.V. Melenko // Журнал східноєвропейського права. - 2015. - № 17. - С. 25-30. (Журнал внесено до науко метричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline) - Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/melenko_s_melenko_o_17.pdf

  Переглянути pdf

 47. Меленко С. Г., Меленко О.В. Види та аксіологічні особливості світоглядних джерел європейського права / С. Г. Меленко, О. В. Меленко // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2015. - № 3. – С. 194-197. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2015/57.pdf

  Переглянути pdf

 48. Меленко С. Г., Марчак В. Я. Філософсько-правові погляди Анахарсиса у контексті формування соціальної та правової філософії українського соціуму / С. Г. Меленко, В. Я. Марчак // Право.ua : науково-практичний журнал. – К., 2015. – № 1. – С. 171-177.

  Переглянути pdf

 49. Меленко С.Г., Марчак В.Я. Рецензія на монографію А.І.Луцького «Формування та розвиток правової ідеології в Україні» / С.Г.Меленко, В.Я.Марчак // Наше право: Науково-практичний журнал. – К., 2015. - №5. – С. 187-188.

  Переглянути pdf


  Тези конференцій:

 1. Меленко С.Г. Визначення місця кодифікації та консолідації законодавства відповідно до існуючих суспільно-політичних реалій / С.Г.Меленко // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – С.177-181.

 2. Меленко С.Г. Особливості використання консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у правовій системі України (історико-правовий аспект) / С.Г.Меленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічно-правовий та соціально-психологічний аспекти ефективного підбору та використання кадрового потенціалу в умовах ринкових перетворень” 28 квітня 2004 р. – Чернівці, 2004. – С. 20-30.

 3. Меленко С.Г. Застосування консолідаційних прийомів в процесі формування та розвитку галузі права / С.Г.Меленко // Верховенство права у правозастосовній діяльності: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці Юридичного інституту (12-13 жовтня 2007 року). – Івано-Франківськ, 2007. – С. 29-37.

 4. Меленко С.Г. Консолідація як засіб розвитку галузі права / С.Г.Меленко // Українське правосуддя: здобутки та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2008 року. – Чернівці: Рута, 2008 – С. 144-154.

 5. Меленко С.Г. Консолідація як синкретичний вид систематизації нормативно-правових актів / С.Г.Меленко // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: тези доп. наук.-теорет. конф., Київ, 26 січня 2008 р. / редкол.: Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін.; передмова О.М. Джужі. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 114-115.

 6. Меленко С.Г. Использование систематизационных приемов в процессе унификации нормативно-правового материала и устранения право творческих ошибок / С.Г.Меленко // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года). – Москва: Проспект, 2009. – С.515-522.

 7. Меленко С.Г. Використання консолідаційних прийомів у релігійних системах права (на прикладі мусульманського права) / С.Г.Меленко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. - К.: Логос, 2010. - С.110-112.

 8. Меленко С.Г. Особливості використання консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у правовій системі України (історико-правовий аспект) / С.Г.Меленко // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 134-141.

 9. Меленко С.Г. Суд і процес у давньокиївській державі / С.Г.Меленко // Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та закордонних інтересів людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2009 року. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 201-203.

 10. Меленко С.Г. Фалес: становлення та раціоналізація світоглядних уявлень / С.Г.Меленко // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4-ї Міжнародної науково-теоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 року). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С.109-120.

 11. Меленко С.Г. Формування правової думки Давньої Русі під впливом давньогрецьких філософських ідей / С.Г.Меленко // Право на життя: аспекти реалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина І. (17-18 листопада 2011р.) – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С.49-56.

 12. Меленко С.Г. Фалес: рационализация морально-правовых представлений о человеческих отношениях / С.Г.Меленко // НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. – Русе, 2011. – том 50. – серия 7. – С. 51-56.

 13. Меленко С.Г. Философские и государственно-правовые взгляды Пифагора Самосского / С.Г.Меленко // «Вопросы современного права»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (05 марта 2012 года). – Новосибирск: Издательство «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – С.70-77.

 14. Меленко С.Г. Число как первоначало философских и правовых взглядов Пифагора Самосского / С.Г.Меленко // VI Международная заочная научно-практическая конференция «Социально-гуманитарные и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире»: сборник материалов конференции (15 марта 2012 г.). – Краснодар, 2012. – С.179-182.

 15. Меленко С.Г. Форми державного правління за Платоном Афінським (у контексті викладання курсу «Філософія права») / С.Г.Меленко // Теорія та практика юридичної освіти: Зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20 квітня 2012. – К.: Видавництво Європейського університету, 2012. – С.126-129.

 16. Меленко С.Г. Социально-правовые и частновладельческие взгляды Аристотеля / С.Г.Меленко // Политика и право в социально-экономической системе общества: материалы II Международной научно-практической конференции, г. Москва, 3–4 апреля 2012 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2012. – С.149-154.

 17. Меленко С.Г. Краща (ідеальна) форма державного правління у філософсько-правовій спадщині Аристотеля / С.Г.Меленко // Весенние юридические чтения: Материалы Международной научно-практической конференции «Весенние юридические чтения» (27-28 апреля 2012 г., Харьков, Украина). – Харьков: ИФИ, 2012. – С.281-287.

 18. Меленко С.Г. Проблеми процесу державотворення в проекції філософсько-природничих уявлень Анаксімандра Мілетського / С.Г.Меленко // Актуальні питання розвитку держави і права: Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-пратичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 17 травня 2012 року. Тези наукових доповідей. – К., 2012. – С.33-41.

 19. Меленко С.Г. Держава та право у творчій спадщині Епікура / С.Г.Меленко // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 18-19 травня 2012 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – ч.1. – С.25-28.

 20. Меленко С.Г. Эволюция философско-правовых воззрений Платона Афинского на формы государственного правления / С.Г.Меленко // «Актуальные проблемы юриспруденции»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (06 августа 2012 года). – Новосибирск: Издательство «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – С.188-199.

 21. Меленко С.Г. Специфіка ренесансу Давньогрецької філософії права у Візантії / С.Г.Меленко // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: збірник матеріалів V Міжнародної науково-теоретичної конференції. (Київ, 17 листопада 2012 року). – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – С.166-168.

 22. Меленко С.Г. Візантійське право та світосприйняття крізь призму давньогрецької філософсько-правової традиції / С.Г.Меленко // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С.123-126.

 23. Меленко С.Г. Социальная основа идеального государства Платона Афинского / С.Г.Меленко // Проблемы античного мира и современность: Межвузовский научный сборник / Отв. ред. канд. полит. наук, проф. В.Н.Вдовин. – Вып. ІІІ. – Алматы, 2012. – С.120-132.

 24. Меленко С.Г. Государственно-правовая проблематика в философии скептиков / С.Г.Меленко // Проблемы античного мира и современность: Межвузовский научный сборник / Отв. ред. канд. полит. наук, проф. В.Н.Вдовин. – Вып. ІV. – Алматы, 2013. – С.180-190.

 25. Меленко С.Г. Вплив основоположних факторів світоглядної концепції Псевдо-Діонісія Аеропагіта на розвиток філософсько-правової ідеології Східної Римської імперії / С.Г.Меленко // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: Збірник матеріалів другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 24-25 травня 2013 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.М., 2013. – С.33-35.

 26. Меленко С.Г. Держава і право в філософії скептиків // Юридична наука України : міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 18-19 жовтня 2013 р. – Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 8-12.

 27. Меленко С.Г. Исторические особенности влияния древнегреческой философии права на становление римской культуры и государственно-правовой системы / С.Г.Меленко // Проблемы античного мира: научный сборник статей / отв. ред. В.Н.Вдовин. – Алматы, 2014. – С.234-244.

 28. Меленко С.Г. Роль давньогрецької філософії права в процесі «примирення» східноєвропейської та західноєвропейської цивілізаційних платформ / С.Г.Меленко // Актуальні проблеми юридичної психології [Текст] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.) [ред. кол. В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 41-44.

 29. Меленко С.Г. Феноменологія права та закону в філософсько-правових поглядах Марка Тулія Цицерона / С.Г.Меленко // Pravna veda a prax v tretom tisicroci : medzinarodna vedecka konferencia (Kosice, 27-28 februar 2015). – Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. – С. 17-20.

 30. Меленко С.Г. Скептицизм: философско-правовой анализ социальной и государственно-правовой феноменологии / С. Г. Меленко // Античный мир и современность : сб. науч. статей / отв. ред. В. Н. Вдовин. – Алматы : Алматинский филиал НОУ ВПО «СПбГУП», 2015. – С. 109-119.

 31. Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки конституціоналізму / С. Г. Меленко // Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи [Текст] : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2015 року). – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – С. 41-43.