Перелік публікацій Маник Альони Захарівної:

 1. Шевчук А.З. Поняття та види виконавчих документів у виконавчому провадженні / А.З. Шевчук // Матеріали студентської наукової конференції ЧНУ (13-14 травня 2010 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 767-769.

 2. Шевчук А.З. Зміст принципу незастосування сили або погрози силою у міжнародному праві / А.З. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові реформи в Україні: проблеми реалізації» (16 – 17 лютого 2011 року). Том 4. – м. Київ, 2011. – С. 86-88.

 3. Шевчук А.З. Входження України до міжнародної системи захисту прав

 4. людини: основні етапи / А.З. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (23-24 лютого 2011 року). Том 1. – м. Харків, 2011. – С. 107-109.

 5. Шевчук А.З. Підстави імпічменту: конституційно-правові норми та практика їх реалізації / А.З. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 47-51

 6. Шевчук А.З. Поняття імпічменту як конституційно-правового явища / А.З.

 7. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України», 24 листопада 2011 р., м. Київ. – С. 193-194

 8. Шевчук А.З. Підстави застосування процедури імпічменту / А.З. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення», 2011 р., м. Київ. – С. 55-56

 9. Шевчук А.З. Історія виникнення та розвитку інституту імпічменту / А.З. Шевчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток вітчизняного законодавства в умовах новітніх інтеграційних процесів», 16-17 грудня 2011 р., м. Львів. – С. 30-31.

  Переглянути pdf

 10. Шевчук А.З. Історія виникнення та розвитку інституту імпічменту у зарубіжних державах / А.З. Шевчук // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 158-165.

  Переглянути pdf

 11. Манык А.З. Актуализация проблемы свободного правоопределения в творчестве Е. Эрлиха / А.З. Манык // Закон и жизнь. Международый научно-практический правовой журнал. – № 7/2(271). – Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинэу: SRL “Cetatea de Sus”. – 2014. – С. 88-91.

  Переглянути pdf

 12. Маник А.З. Концептуальні засади соціолого-юридичного підходу до визначення сутності права / А.З. Маник // Право і суспільсво. - №6-1, ч. 2, 2014. – С. 24-28.

  Переглянути pdf

 13. Маник А.З. Вплив діяльності міжнародних судових установ на формування «живого» права / А.З. Маник // Український часопис міжнародного права. – №4, 2014. – С. 240-244

  Переглянути pdf

 14. Маник А.З. Вчення Є. Ерліха про «живе» право і сучасне міжнародне право / А.З. Маник // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva : мedzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 19-20 septembra 2014 r. (Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права: міжнародна науково-практична конференція, м. Братислава, Словацька Республіка, 19-20 вересня 2014 р.). – Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2014. – С. 265-268.

 15. Маник А.З. Здійснення суддівської діяльності відповідно до теорії вільного правознаходження Євгена Ерліха / А.З. Маник // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права, 27-28 червня 2014 р., м. Львів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 18-20.