Головна

Ласкаво
просимо на кафедру
Європейського права та порівняльного правознавства
Меленко Сергій Гаврилович

Юрист-міжнародник – це покликання, за яким студент і майбутній фахівець має найамбітнішу мету – змінити світ на краще. Починаючи із 2017-2018 навчального року на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича поряд із підготовкою бакалаврів та магістрів за спеціальністю «081 Право» за галуззю знань «08 Право» розпочинається підготовка фахівців за спеціальністю «293 Міжнародне право» за галуззю знань «29 Міжнародні відносини» – на бакалаврському (80 ліцензійних місць) та магістерському (25 ліцензійних місць) рівнях (Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 троку № 29/1 та Наказ Міністерства освіти і науки України № 1508л від 09 грудня 2016 року).

Випусковим підрозділом юридичного факультету за спеціальністю «293 Міжнародне право» є кафедра Європейського права та порівняльного правознавства.

Згідно п.21 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 у редакції від 11.02.2017 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Упродовж навчання за спеціальностями «081 Право» та «293 Міжнародне право» студенти стають учасниками захоплюючого процесу пізнання права на різних рівнях та у різноманітних контекстах, збагачуючи свій загальний культурний та інтелектуальний потенціал. Спектр застосування отриманих знань і умінь за спеціальністю «293 Міжнародне право» дуже різноманітний: міжнародна цивільна служба в міжнародних міжурядових організаціях; державна служба в органах законодавчої, виконавчої та судової влади України; нотаріат та адвокатура; робота в дипломатичних та консульських представництвах, постійних та тимчасових міжнародних місіях; служба у транснаціональних корпораціях, банківських установах, проектах з іноземними інвестиціями; морських та річкових портах і митницях; правоохоронних органах. Юристи-міжнародники в сучасних умовах є надзвичайно затребуваними на ринку праці. Досвід показує, що спеціалістами у галузі міжнародного права зацікавлені не лише споживачі послуг у сфері українського права, а й представництва міжнародних організацій, бізнес-структури, правоохоронні органи тощо. Потреба в таких фахівцях в Україні є досить вагомою, а євроінтеграційний курс, який було визначено у нашій державі у ролі основного, у сучасних умовах лише підтверджує сказане.

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства відкрита для спільних міжнародних освітніх проектів і програм та підтримує відповідні ініціативи як з боку студентів, так і викладачів. В умовах розвитку інтеграційних процесів глобального і регіонального рівня ми робимо свій внесок до численних напрямів співробітництва та обміну досвідом із провідними юридичними факультетами й кафедрами в рамках національного та міжнародного партнерства. З цією метою при кафедрі створено та успішно функціонує науково-дослідний центр правового забезпечення транскордонного співробітництва. Для поглиблення знань у сфері міжнародного права при кафедрі Європейського права та порівняльного правознавства працює відповідний студентський гурток, а задля удосконалення практичних навиків у сфері права до послуг студентів функціонує новостворена лабораторія риторики.

Навчальні програми кафедри постійно удосконалюються з метою відповідного реагування на об’єктивні політичні та нормативні зміни, які відбуваються у міжнародно-правових відносинах як у сфері публічного, так і приватного права. Основні навчальні дисципліни кафедри, окрім основних юридичних дисциплін, розподіляються за наступними напрямками: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, європейське право, право Європейського суду з прав людини, дипломатичне та консульське право, порівняльне правознавство та ін.

Ще однією принциповою перевагою для студентів спеціальності «293 Міжнародне право» є та обставина, що для них навчальним планом передбачене глибоке спеціалізоване вивчення англійської та німецької мов, а це, в свою чергу, робить випускників спеціальності «293 Міжнародне право» ще більш конкурентоздатними на ринку праці у сфері права.

Наше кафедральне кредо:

«Homines, dum docent, discunt» -
«Люди, навчаючи, вчаться»

Ми є прогресивною, креативною та згуртованою командою і ви можете розділити з нами наші успіхи, якщо приєднаєтесь до нас на цьому важкому, але захоплюючому шляху.

Завідувач кафедри Європейського права та
порівняльного правознавства
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
доктор юридичних наук, професор

СЕРГІЙ ГАВРИЛОВИЧ МЕЛЕНКО