Вибіркові дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРАТУ
Навчальна дисципліна Семестр Викладач
1 курс
Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів 1 доц. Руденко О.В.
Цінності європейської цивілізації 1 ас. Маник А.З.
Теорія міжнародних відносин 1 ас. Маник А.З.
Вступ до спеціальності «Міжнародне право» 1 проф. Меленко С.Г.
Філософія міжнародного права 2 ас. Маник А.З.
Доктрини міжнародного права 2 ас. Маник А.З.
Європейське право прав людини 2 ас. Маник А.З.
Універсальне міжнародне право ООН 1 ас. Кирилюк Н.В.
Основи юридичної клінічної практики 2 ас. Маник А.З.
2 курс
Особливості правової системи Польщі 3 доц. Вайцеховська О.Р.
Медіація у міжнародному праві 3 доц. Волощук О.Т.
Імплементація в Україні Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов 3 доц. Руденко О.В.
Аналітика в міжнародних відносинах 3 ас. Маник А.З.
Транскордонне співробітництво 3 доц. Торончук І.Ж.
Правова система Італії 3 доц. Торончук І.Ж.
Міжнародно-правові питання громадянства 3 доц. Волощук О.Т.
Практика застосування Європейської конвенції прав та основоположних свобод 3 доц.Чепель О.Д.
Право на розвиток в системі прав людини 3 ас. Маник А.З.
ІТ-право в Україні: перспективи розвитку 3 ас. Маник А.З.
Основи ораторського мистецтва 4 проф. Меленко С.Г.
Юридична освіта в ЄС 4 доц. Торончук І.Ж.
Історія дипломатії 4 доц. Торончук І.Ж.
Міжнародне сімейне право / International Family Law 4 ас. Кирилюк Н.В.
Міжнародне трудове право 4 доц. Волощук О.Т.
Правові системи Німеччини та Австрії 4 доц. Торончук І.Ж.
Європейська традиція права 4 доц. Торончук І.Ж.
Особливості функціонування регіональних міжнародних організацій 4 Маник А.З.
Міжнародно-правовий захист прав молоді 4 ас. Маник А.З.
Вплив рішень міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права 4 ас. Маник А.З.
3 курс
Міжнародне інформаційне право 5 доц. Торончук І.Ж.
Правові аспекти інформаційної безпеки 5 ас. Маник А.З.
Світоглядні джерела європейського права 5 проф. Меленко С.Г.
Міжнародне митне право 5 доц. Чепель О.Д.
Захист інтересів держави в Міжнародному Суді ООН 5 ас. Маник А.З.
Представництво інтересів України в міжнародних судових установах 5 ас. Маник А.З.
Звернення до Європейського суду з прав людини 5 доц. Чепель О.Д.
Міжнародне морське право 5 ас. Маник А.З.
Правова система Румунії 5 доц. Чепель О.Д.
Вплив пілотних рішень ЄСПЛ на внутрішньонаціональне законодавство 6 ас. Маник А.З.
ІТ-право 6 ас. Маник А.З.
Захист прав біженців та внутрішньо переміщених осіб 6 доц. Волощук О.Т.
Міжнародно-правові аспекти злочину геноциду 6 доц. Волощук О.Т.
«Juscogens» в системі сучасного міжнародного права 6 доц. Волощук О.Т.
Міжнародне гуманітарне право 6 доц. Руденко О.В.
Міжнародне судочинство 6 доц. Чепель О.Д.
Тлумачення норм міжнародного права 6 ас. Маник А.З.
Третейське судочинство в зовнішньоекономічній діяльності 6 доц. Волощук О.Т.
4 курс
Мирне вирішення міжнародних спорів 7 доц. Волощук О.Т.
Право міжнародних договорів 7 доц. Вайцеховська О.Р.
Дипломатичний протокол та церемоніал 7 доц. Чепель О.Д.
Правове регулювання асоціації між Україною та ЄС 7 доц. Вайцеховська О.Р.
Шенгенська угода і свобода пересування 7 доц. Руденко О.В.
Економічний та валютний союз ЄС 7 доц. Задорожна С.М.
Європейська грантова система 7 ас. Кирилюк Н.В.
Правова аргументація в практиці ЄСПЛ 7 ас. Маник А.З.
Міжнародні судові дебати 7 ас. Маник А.З.
Конкурентне право ЄС 8 доц. Задорожна С.М.
Система принципів міжнародного права: теорія і практика застосування 8 доц. Задорожна С.М.
Право транснаціональних корпорацій 8 доц. Вайцеховська О.Р.
Правовий статус іноземців в ЄС 8 доц. Задорожна С.М.
Право ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ 8 доц. Задорожна С.М.
Міжнародне екологічне право / InternationalEnvironmentalLaw 8 доц. Руденко О.В.
Прецедентна практика захисту прав в ЄСПЛ 8 доц. Чепель О.Д.
Захист персональних даних в ЄС 8 ас. Маник А.З.
Питання ІТ-права в Угоді про асоціацію України з ЄС (Гармонізація ІТ-права України з правом ЄС) 8 ас. Маник А.З.


ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТРАТУРИ
Навчальна дисципліна Викладач
Громадянські та політичні права національних меншин у міжнародному праві доц. Волощук О.Т.
Колізії законів в міжнародному приватному праві доц. Руденко О.В.
Міжнародне банківське право доц. Вайцеховська О.Р.
Теоретико-правові засади відповідальності в міжнародному праві доц. Чепель О.Д.
Міжнародні права жінок та дітей (Англійською) ас. Кирилюк Н.В.
Адміністративні послуги: порівняльно-правовий аналіз (на прикладі законодавства України та Румунії) доц. Торончук І.Ж.
Європейське транспортне право (Англійською) ас. Кирилюк Н.В.
Право СОТ Ас. Кирилюк Н.В.
Міжнародна грантова система ас. Кирилюк Н.В.
Інститут адвокатури в правових системах світу доц. Чепель О.Д.
Укладення юридичних угод у зовнішньоекономічній діяльності доц. Руденко О.В.
Політичні злочини в системі міжнародної злочинності доц. Чепель О.Д.
Міжнародне міграційне право доц. Руденко О.В.
Міжнародні зобов’язання: еволюція і перспективи розвитку доц. Чепель О.Д.
Система допоміжних органів ЄС доц. Чепель О.Д.
Парламентське право ЄС Доц. Чепель О.Д.
«М’яке» міжнародне право ас. Маник А.З.
Авторське право і суміжні права в ЄС проф. Меленко С.Г.
Бюджетне право ЄС доц. Вайцеховська О.Р.
Вибір права у МПрП доц. Задорожна С.М.
Відповідальність держав та фізичних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права доц. Волощук О.Т.
Дипломатична служба почесних консулів доц. Чепель О.Д.
Дипломатичний переговорний процес доц. Вайцеховська О.Р.
Дипломатичний протокол та етикет доц. Чепель О.Д.
Дипломатичні відносини консульських установ ас. Маник А.З.
Дипломатичні відносини України та ЄС доц. Задорожна С.М.
Дипломатичні засоби мирного врегулювання міжнародних спорів: міжнародно-правові аспекти ас. Маник А.З.
Дипломатичні привілеї та імунітети доц. Волощук О.Т.
Дипломатія і міжнародне співробітництво ас. Кирилюк Н.В.
Договори і медіація доц. Волощук О.Т.
Європейське банківське право доц. Вайцеховська О.Р.
Європейське екологічне право доц. Руденко О.В.
Європейське кримінальне право доц. Волощук О.Т.
Європейське транспортне право ас. Кирилюк Н.В.
Європейське туристичне право доц. Руденко О.В.
Європейські стандарти якості та безпеки товарів та послуг доц. Чепель О.Д.
Зовнішня політика України доц. Волощук О.Т.
Інституційне право ЄС доц. Чепель О.Д.
Колізії законів в МПП доц. Руденко О.В.
Консульський захист громадян України закордоном доц. Вайцеховська О.Р.
Консульські привілеї та імунітети доц. Волощук О.Т.
Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях проф. Меленко С.Г.
Нотаріальні дії консульських установ доц. Руденко О.В.
Обіг персональних даних доц. Задорожна С.М.
Основи дипломатичної служби ас. Маник А.З.
Податкове право в країнах ЄС доц. Вайцеховська О.Р.
Право СОТ ас. Кирилюк Н.В.
Право зовнішніх зносин ЄС доц. Задорожна С.М.
Правове регулювання використання ІТ технологій у сфері господарської діяльності ас. Маник А.З.
Правове регулювання трудової міграції в ЄС доц. Задорожна С.М.
Правовий статус дипломатичних представництв та консульських установ проф. Меленко С.Г.
Простір свободи та безпеки в ЄС доц. Задорожна С.М.
Процесуальне право Європейського Союзу доц. Задорожна С.М.
Спеціальні представницькі місії держав ас. Кирилюк Н.В.
Таємна дипломатія доц. Чепель О.Д.
Укладання юридичних угод у зовнішньоекономічній діяльності доц. Руденко О.В.