Навчальний процес

http://eurolawdep.chnu.edu.ua/
Список начальних дисциплін, що читаються на кафедрі європейського права і порівняльного правознавства
Навчальна дисципліна Викладач Плани семінарських занять
2 курс
ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
(IІІ семестр)
доц. Волощук О.Т.
доц. Чепель О.Д.
ас. Хостюк І.В.
Програми дисциплін
3 курс
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
(V семестр)
к.ю.н., ас. Чебан В.І.
ас. Маник А.З.
Програми дисциплін
3 курс
(скорочена форма)
ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
(I семестр)
доц. Чепель О.Д.
ас. Хостюк І.В.
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
(II семестр)
к.ю.н., ас. Кирилюк Н.В. Програми дисциплін
4 курс
ПРАВО ЄС
(VІІІ семестр)
доц. Задорожна С.М.
ас. Стратій О.В.
Програми дисциплін
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
(VІІІ семестр)
доц. Руденко О.В.
доц. Вайцеховська О.Р.
ас. Маник А.З.
Програми дисциплін
4 курс
(скорочена форма)
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
(ІІІ семестр)
доц. Вайцеховська О.Р.
ас. Ходоба О.І.
Програми дисциплін
5 курс
(спеціалісти)
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
(IX семестр)
д.ю.н., проф. Меленко С.Г.
ПРАВО ЄС
(IX семестр)
доц. Задорожна С.М. Програми дисциплін
МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
(IX семестр)
доц. Чепель О.Д. Програми дисциплін
МІЖНАРОДНЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО
(IX семестр)
ас. Маник А.З. Програми дисциплін
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
(IX семестр)
доц. Волощук О.Т. Програми дисциплін
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
(IX семестр)
доц. Вайцеховська О.Р. Програми дисциплін
ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
(IX семестр)
ас. Хостюк І.В. Програми дисциплін
СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ
(X семестр)
к.ю.н., ас. Чебан В.І. Програми дисциплін
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ
(X семестр)
доц. Вайцеховська О.Р. Програми дисциплін
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
(X семестр)
доц. Руденко О.В. Програми дисциплін
ВИБОРЧЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
(X семестр)
доц. Чепель О.Д. Програми дисциплін
ПРАВО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
(X семестр)
ас. Хостюк І.В. Програми дисциплін
5 курс
(магістри)
МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО
(IX семестр)
доц. Волощук О.Т. Програми дисциплін
ПРАВО ЄСПЛ
(IX семестр)
д.ю.н., проф. Меленко С.Г.
к.ю.н., ас. Кирилюк Н.В.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
(X семестр)
к.ю.н., ас. Кирилюк Н.В. Програми дисциплін
МІЖНАРОДНЕ ПРАВОСУДДЯ
(X семестр)
к.ю.н., ас. Чебан В.І. Програми дисциплін
МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО
(X семестр)
доц. Вайцеховська О.Р. Програми дисциплін
МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЄС
(X семестр)
доц. Руденко О.В. Програми дисциплін
АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА В ЄС
(X семестр)
д.ю.н., проф. Меленко С.Г.
к.ю.н., ас. Кирилюк Н.В.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
(X семестр)
доц. Чепель О.Д. Програми дисциплін
ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО ЄС
(X семестр)
к.ю.н., ас. Кирилюк Н.В. Програми дисциплін
6 курс
Інституційна структура ЄС
(XI семестр)
Чепель О.Д
Міжнародне інвестиційне право
(XI семестр)
Торончук І.Ж
Україна та Рада Європи
(XI семестр)
Томаш Л.В.